Turizm & konaklama, klasik insanlık ihtiyaçlarındandır ve mutlaka güvenli alanlarda yapılır. Bir alanın güvenliği ise ölçülmekten ziyade hissedilir…Birçok güvenlik çabası, algılan(a)mamaktan / hissedil(e)memekten şikayetçidir… Çünkü algı icraat üzerine değil, mesaj üzerine kuruludur. O halde, algılanabilir bir güvenlik çabasına girilmelidir.

Bu da ancak profesyonellerce sosyokültürel entegrasyonda oluşturulmuş ve sürekli geliştirilen standartlara ulaşmakla mümkün olmaktadır.

Turizm, ülke ekonomisinde lokomotif sektör olma yönünde ilerlemektedir.

Turizm & konaklama, klasik insanlık ihtiyaçlarındandır ve mutlaka güvenli alanlarda yapılır. Bir alanın güvenliği ise ölçülmekten ziyade hissedilir… Birçok güvenlik çabası, algılan(a)mamaktan / hissedil(e)memekten şikâyetçidir… Çünkü algı icraat üzerine değil, mesaj üzerine kuruludur. O halde, algılanabilir bir güvenlik çabasına girilmelidir. Bu da ancak profesyonellerce sosyokültürel entegrasyonda oluşturulmuş ve sürekli geliştirilen standartlara ulaşmakla mümkün olmaktadır.

Genel olarak otel yönetimleri, personel/malzeme/eğitim/prosedür dörtgeninden oluşan “Verimli Güvenlik Çabasının” yalnızca personel ayağı ile güvenlik işlevini yerine getirmeye çalışmaktadır.

Birçok yabancı kaynaklı otel/oteller zinciri müşteri/misafir memnuniyeti, marka imajı kaygısı ile ülkemiz dahil, tüm halka firma/binalarında sektöre endeksli bazı Güvenlik Standartları oluşturmuş ve bu standartları birebir eğitim, çeşitli aralıklı/tekrarlı yayın, haberli/habersiz/, rutin/rutin dışı zamanlı olarak denetlemelerle takip etmekte, geliştirmektedir…

Özellikle, grup konaklama/faaliyetinden önce; haberli veya habersiz olarak otel güvenliği denetlemekte ve sonrasında rezervasyon aşamasına geçilmektedir. Bu denetlemeler de ise bizim de kullandığımız uluslar arası standartlar üzerinden yapılmakta ve değerlendirilmektedir.

Bu profesyonel çabanın mantığı, verimli/etkin/organize olmuş Güvenlik Çabasının, Müşteri/Misafir Memnuniyeti açısından; hissedilebilir bir kavram olmasının yanında; emlak değeri ve site imajı açısından;olası maksatlı güvenlik ihlallerini tanımlı alan dışına kaydırabileceği akademik tecrübe üzerine kuruludur.

Dünyada belli bir yer edinmiş olan turizm & konaklama tesislerimizde ; tespit sonrası tepki veren klasik güvenlik uygulamaları yetersiz kalmakta; ileri güvenlik uygulamalarını da içeren etki öncesi tespit ve tepki veren Hasar Önleme Yönetimi ön plana çıkmaktadır.

Bu sertifika programı ; Yıldızlı Otellerin Genel Müdürleri , Otel Müdürleri , Operasyon Müdürleri, Teknik Müdürler ile özellikle Güvenlik Müdür ve diğer pozisyonlardaki Güvenlik yönetmenlerinin katılımı ile müşteri/misafir memnuniyetine endeksli , pazarlama& satış çabasına destekli olarak belli seviye ve belli aralıklı mesai başlangıcı brifingli , tekrar katsayılı , geri beslemeli , analitik ölçümlü 144 eğitim notlu Hasar Önleme Yönetimi yaklaşımı üzerinden ; ülkemizdeki turizm ve konaklama güvenliğini pozitif yönde bir adım daha ileri götürmeyi amaçlamaktadır.

Özel olarak kaleme alınmış ders kitabı ile desteklenen, 32 saat süreli sertifika programı iki hafta sonu , toplam dört gün devam etmekte , %70 devam zorunluluğu sonrasında yapılacak sınav neticesinde başarılı olan katılımcılara sertifikaları ve Hasar Önleme Formasyon Belgesi verilmektedir.

Program ; temel turizm ve konaklama bilgisi , özel güvenlik mevzuatı gibi temel konular sonrasında global sektör güvenliği detaylandırılmış şekilde zengin içerik , konaklama sektöründe tecrübeli-akademik avukat , mimar ve özel güvenlik danışmanları tarafından yürütülmektedir.

http://arelsem.arel.edu.tr/tr/egitim/e2ef524fbf3d9fe611d5a8e90fefdc9c/yildizli_otellerde_guvenlik_yonetimi

"...KONAKLAMA EN TEMEL İNSANLIK İHTİYACIDIR ve YALNIZCA GÜVENLİ ALANLARDA YAPILIR..."
© 2019 WORLD SAFE HOTELS CLUB. Tüm Hakları Saklıdır.
Turkey Safe Hotels Club is a member of World Safe Hotels Club
Web Tasarım