güvenliğin ölçü birimi his`dir

Konaklama, en klasik insanlık ihtiyacıdır ve mutlaka güvenli alanlarda yapılır. Bir alanın güvenliği ise ölçülmekten ziyade hissedilir… Birçok güvenlik çabası, algılanmamaktan /hissedilmemekten şikâyetçidir… Çünkü algı icraat üzerine değil, mesaj üzerine kuruludur.

Güvenliğin standartları vardır

O halde, algılanabilir bir güvenlik çabasına girilmelidir. Bu da ancak uluslar arası akademik eğitimli ve birçok tesis ve operasyon tecrübeli profesyonellerle sosyokültürel entegrasyonda tekniği oluşturulmuş ve sürekli güncellenen standartlarda işbirliği ile mümkündür.

Güvenliğin muhatapları üçüncü kişilerdir

Maalesef; bir çok otelimiz, personel/malzeme/eğitim/prosedür dörtgeninden oluşan Verimli Güvenlik Çabasının yalnızca kendi tesisine özgü ve personel ayağı ile güvenlik işlevini yerine getirmeye çalışmaktadır. Noktasal ve lokalize tecrübeler misafir ve kötü niyetli kişilere değil, ancak tesisteki güvenlik çalışanlarına güvenlik hissi verebilir. Oysa güvenlik hissinin muhatabı üçüncü kişilerdir.

Oteller uluslararasıdır, ancak güvenlik lokal özellik ağırlıklıdır

Birçok yabancı kaynaklı otel/oteller zinciri müşteri/misafir memnuniyeti, marka imajı kaygısı ile ülkemiz dahil, tüm halka firma/binalarında sektöre endeksli bazı Güvenlik Standartları oluşturmuş ve bu standartları birebir eğitim, çeşitli aralıklı/tekrarlı yayın, haberli/habersiz/, rutin/rutin dışı zamanlı olarak denetlemelerle takip etmekte, geliştirmektedir…

Kısacası, bir tesisin güvenlik standartlarını ancak ulular arası akademik ve tecrübeye sahip ama yerel ekipler ölçebilir. Sonuçta güvenlik teknik özelliğinin yanında psiko-sosyal bir olgudur. O halde otel güvenlik yönetim tasarımı, eğitimleri denetimleri ve sonrası raporları da uluslar arası standartlarda ama lokal ekiplerce yapılmalıdır.

"...KONAKLAMA EN TEMEL İNSANLIK İHTİYACIDIR ve YALNIZCA GÜVENLİ ALANLARDA YAPILIR..."
© 2019 WORLD SAFE HOTELS CLUB. Tüm Hakları Saklıdır.
Turkey Safe Hotels Club is a member of World Safe Hotels Club
Web Tasarım