Güvenlik Departmanları ticari kaygısız (ekip+ekipman+eğitim+prosedür dörtgenli) yarı resmi bir yapıda organizasyon iken, bu departmanın güvenliğini sağladığı, ana organizasyon ticari-marka-imaj kaygılı bir yapıdadır.

Bu durumda, iyi tasarlanmış organizasyonda bir güvenlik yönetimi kaçınılmazdır. Bu tasarı Hasar Önleme Yaklaşımlı olmak durumundadır. Bunun dışında bir yaklaşımla tasarlanan güvenlik organizasyonları, olay sonrası müdahale-tepi vermekten daha ileri bir işleve sahip olamazlar, bu işlev de tüm çabanın, kişisel davranış ve beceriye teslim edilmesi anlamına gelir ki; genelde kişisel akıl ile yapılan uygulamalar skandallarla sonuçlanır.

Global tehditleri değerlendirerek, lokal riskleri tanımlayıp, rutin ve günlük eğitimlere-slogan ve uyarılara bu tanımlamaları yansıtarak, öğrenen ve amaca yönelik tepki veren personel ve prosedürler ise güvenliğini sağlamakla görevli olunan ana organizasyona emniyetli ve güvenli bir çalışma alanı sağlayabilir.

HOTELSSECCO TRNETWORK @PLATFORM tam da bu aşamada devreye girerek, platforma üye olan Güvenlik Yönetimlerine, cüzi bir aidat karşılığında, sürdürülebilir güvenli iş ve yaşam alanları, e-ortamda eğitim-danışmanlık-yönetimi-bilgi paylaşımı hizmetleri vermek amacıyla kurulmuştur.

Güvenlik Yönetimleri, @PLATFORM sayesinde yıllık-6 aylık-3 aylık-aylık-haftalık-günlük tehdit ve risk tanımlamaları ile güvenlik çabasına güncellenmiş vektörel istikamet vererek koşuşturmaktan ziyade tanımlı bir mesai içinde olabilmektedir.

@PLATFORM üyesi Güvenlik Yönetimleri; günlük personel eğitim notları, haftalık yönetici makale ve tavsiye notları, dönemsel fiziki Güvenlik Yöneticileri buluşmalarıyla bilgi paylaşımı-tecrübe aktarımı, yerel-resmi yönetimlerle toplantılarla, kolluk kuvvetleri hizmetlerinden daha fazla faydalanma gibi yönetim kalitesini artırıcı faaliyetlere dahil oldukları gibi çevre ve sektörel güvenlik ihlallerinden ve bu ihlalleri yapan kişi-kişilerden fotolu haberdar olarak önlemeli uygulama yapma imkanı bulurlar ve yurt dışı güvenlik AR-GE çalışmalarından daha fazla faydalanma gibi organizasyon kalitesini artırıcı faaliyetlere, personel+tedarikçi+müşteri+misafir KARALİSTE bilgilendirmelerine, akademik eğitim ve seminer davetlerine dahil olurlar…

@BÜLTEN    KIRMIZI BÜLTEN    BİLGİ PAYLAŞIMI    BULUŞMALAR

Günümüzde artık ana/ticari &sosyal operasyona konu tüm sektörel organizasyonlar global bir yapıdadır. Ancak bu global yapıya destek veren Güvenlik Birimleri, hizmetinin özelliğinden dolayı lokal /kendine has tecrübe, ekip yapısındadır ve bu yapıda olmak durumundadır. Çünkü hizmet

Zamanla bu güvenlik birimleri, teknolojik ekipman olarak kendisini yenilese bile, kısır bir tecrübe içinde; analitik olmayan ölçümlerle hantallaşır. Dolayısı ile bu birimler ancak yeni tip bir güvenlik ihlali olduktan sonra , bu ihlalin tekrarını önleyecek bir geri besleme , tedbir almaya yönelebilirler.

HOTELSSECCO @BÜLTEN

HOTELSSECCO bir çok Yaşam ve İş Alanında hizmet verdiğinden, herhangi bir güvenlik ihlali, herhangi birinde oluştuğunda ; tüm hizmet verdiği kurum ve kuruluşlarda bu ihlale karşı tedbir alınmasını sağlar.

Aylık HOTELSSECCO @-BÜLTEN yayınlarıyla da bu ve benzeri konuları işleyerek, tedbirlerin detaylarından bilgi vererek pekiştirilmesini sağlar.

HOTELSSECCO KIRMIZI BÜLTEN

HOTELSSECCO RUTİN /ÖZEL/GEREKLİ ZAMANLAR değerlendirmeleri ile tüm üyelerini HOTELSSECCO KIRMIZI BÜLTENİ ile çeşitli global/bölgesel/lokal gelişmelere göre çeşitli teknik/sosyal/ idari/ operasyonel / prosedür konularını içeren detaylı bir kontrol listesi ve WESCO TEHDİT YER /ZAMAN GRAFİĞİ ile MAVİ –SARI-TURUNCU-KIRMIZI ALARM DURUMLARI `dan haberdar ederek HOTELSSECCO RİSK/TEHDİT KATSAYISI `na uygun HOTELSSECCO DURUMA ÖZEL HASAR ÖNLEME YÖNETİMİ UYGULAMALARI pozisyonuna geçilmesini sağlar…

HOTELSSECCO BİLGİ PAYLAŞIMI

HOTELSSECCO ÜYELİK SİSTEMİ ile hizmet verdiği Konaklama Tesislerinin yetkililerinin özel bir şifre ile dahil olabilecekleri HOTELSSECCO FORUM ve HOTELSSECCO KARA LİSTE üzerinden özel konularda bilgilendirerek bilgi alıverişinde bulunmalarını sağlayarak olası güvenlik ihlallerini engeller.

HOTELSSECCO BULUŞMALARI

HOTELSSECCO DÖNEMSEL -AYLIK TOPLANTILARI ile hizmet verdiği Konaklama Tesislerinin güvenlik yöneticilerinin bire bir bilgi alış verişinde bulunmasını sağlayarak , hizmet verimliliğini artırır.

"HOTELSSECCO TRNETWORK @PLATFORM" üye otellere, e-ortamda sorgulanabilir özel kodlu (HOTELSSECCO TRNETWORK MEMBER) sertifikası ve aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

GÜNLÜK PERSONEL + HAFTALIK ŞEF + MÜDÜR EĞİTİM NOTLARI+ "HOTELSSECCO BÜLTEN" GÜVENLİK

YÖNETİMLERİ DERGİSİ + MAİL ORTAMINDA DANIŞMANLIK+MEVZUAT GÜNCELLEME BİLDİRİMİ+BÖLGESEL

TEHDİT-RİSK-İHLAL BİLDİRİMİ+ULUSLAR ARASI GÜVENLİK YÖNETİMİ AR-GE @BÜLTENİ+YÖNETİCİ

BULUŞMALARI+MAKALELER +KARALİSTE+ @PAYLAŞIM +RESMİGÜVENLİK MERCİLERİ İLE (SEMT) TOPLANTI

İMKANLARI + DEPARTMAN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAVET + GÜNLÜK BRİFİNG PANOSUHOTELSSECCO TRNETWORK YILLIK ÜYELİK BEDELİ
GİYDİRİLMİŞ ASGARİ ÜCRET + KDV

"...KONAKLAMA EN TEMEL İNSANLIK İHTİYACIDIR ve YALNIZCA GÜVENLİ ALANLARDA YAPILIR..."
© 2019 WORLD SAFE HOTELS CLUB. Tüm Hakları Saklıdır.
Turkey Safe Hotels Club is a member of World Safe Hotels Club
Web Tasarım