Konaklama, en klasik insanlık ihtiyacıdır ve mutlaka güvenli alanlarda yapılır. Bir alanın güvenliği ise ölçülmekten ziyade hissedilir:

Güvenlik Hissi…

Birçok güvenlik çabası, algılanmamaktan /hissedilmemekten şikâyetçidir… Çünkü algı icraat üzerine değil, mesaj üzerine kuruludur. O halde, algılanabilir bir güvenlik çabasına girilmelidir. Bu da ancak uluslararası standartlarda profesyonellerce sosyokültürel entegrasyonda oluşturulmuş ve sürekli güncellenen bir “Güvenlik Denetimi” ve bu denetim sonuçlarının değerlendirilerek operasyona yansıtılması ile mümkün olabilir.

Maalesef; bir çok otelin, güvenlik yaklaşımı, dış tecrübe ve denetimlere kapalı olarak personel/ malzeme/ eğitim/prosedür dörtgeninden oluşan Verimli Güvenlik Çabasının yalnızca personel ayağı ile güvenlik işlevini yerine getirmeye çalışmaktadır.

Oysa otellerde “güvenlik uygulamaları” değil, emniyet ve güvenlik çabalarını da içine alan, önleyici özellikteki “Hasar Önleme Yönetimi” doğru sonuçlar verebilir.

HOTELSECCO (HOTEL`S SECURİTY CONCULTİNG OFFİCE)

Hasar Önleme Yönetiminin uluslararası standartlarda uygulayabilen, SECCOINTERNATIONAL’ın konaklama tesisleri Türkiye ayağı olan HOTELSSECCOTURK global güvenlik tecrübe ve yaklaşımlarını , lokal gerçeklerle formatlayarak DENETİM-DANIŞMANLIK-EĞİTİM-GERİ BİLDİRİM dörtgeninde potaladığı bir yaklaşımla konaklama tesislerinin asıl operasyonlarını uluslararası standartta güvenlik içinde yapmasını sağlamak maksadıyla hizmet vermek üzere oluşturulmuş akademik-profesyonel organizasyondur.

Birçok yabancı kaynaklı otel/oteller zinciri müşteri/misafir memnuniyeti, marka imajı kaygısı ile ülkemiz dahil, tüm halka firma/binalarında sektöre endeksli bazı Güvenlik Standartları oluşturmuş ve bu standartları birebir eğitim, çeşitli aralıklı/tekrarlı yayın, haberli/habersiz/, rutin/rutin dışı zamanlı olarak denetlemelerle takip etmekte, geliştirmektedir…

Özellikle, grup konaklama/faaliyetinden önce;haberli veya habersiz olarak otel güvenliği denetlemekte ve sonrasında rezervasyon aşamasına geçilmektedir… Bu denetlemeler de ise bizim de kullandığımız uluslararası standartlar üzerinden yapılmakta ve değerlendirilmektedir

Bu profesyonel çabanın mantığı, verimli/etkin/organize olmuş Güvenlik Çabasının, Müşteri/Misafir Memnuniyeti açısından;hissedilebilir bir kavram olmasının yanında;marka değeri ve imajı açısından;olası maksatlı güvenlik ihlallerini tanımlı alan dışına kaydırabileceği akademik tecrübe üzerine kuruludur.

NİÇİN DANIŞMANLIK HİZMETİ ? NİÇİN HOTELSECCO ?

Turizm/Otelcilik her ne kadar uluslar arası olsa da;bu alana destek hizmeti veren Özel Güvenlik Departmanları -güvenlik ihtiyaçları ve ihlalleri; kastın, insan unsurunun, yaşam tarzının, kültürün özelliğinden dolayı bölgesel olduğundan- lokal standart ve uygulamalar yapmak durumundadır.

İşte, bizler yıllardır uluslar arası zincirlere dahil ve lokal beş yıldızlı oteller ile YAŞAM ve İŞ ALANLARINDA Güvenlik Müdürlüğü/Yöneticiliği yaptıktan sonra edindiğimiz uluslar arası ve lokal tecrübelerimizi HOTELSSECCOTURK markası ile BAĞIMSIZ BİR DENETİM OFİSİ olarak sektörle paylaşmaya başladık…

SECCOTURK ; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak resmi/hukuki izin ve Kalite Yönetimi belgelerine sahip;başta beş yıldızlı oteller olmak üzere tüm Yaşam ve İş Alanlarına ; Hasar Önleme Yönetimi çevresinde ; Sakinler/ Misafir Memnuniyetine odaklı Ticari Kaygılı;akademik tecrübeli profesyoneller ile;yalnızca brüt asgari ücret kadar bir maliyet karşılığında ‘’DANIŞMANLIK, EĞİTİM ORGANİZASYON OLUŞTURMA, DENETİM’’ hizmetleri veren bağımsız bir Özel Güvenlik Danışmanlık Ofisidir.

Mevcut Güvenlik Departmanınıza ; PERSONEL/MALZEME/EĞİTİM/PROSEDÜR dörtgeninde; ANA OPERASYON VİZYONUNA ENDEKSLİ MİSYONER BİR YAPI OLUŞTURARAK ‘’DANIŞMANLIK, EĞİTİM, ORGANİZASYON OLUŞTURMA, DENETİM’’ hizmetleri vermekteyiz

OTEL GÜVENLİK YÖNETİMİ PROGRAMI HİZMETLERİMİZ

HOTELS LOSS PREVENTION PROGRAM’a üye otellere, e-ortamda sorgulanabilir özel kodlu (HOTELS LOSS PREVENTION PROGRAM MEMBER) sertifikası ve aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

Haftada iki saat fiziki olarak otel güvenlik yönetmeni ile beraber “ OTEL GÜVENLİK DEPARTMANI ÇALIŞMA KILAVUZU OLUŞTURMA VE GÜVENLİK YÖNETİM TASARIMI” çalışmasını aşağıdaki içerikte yapmak.

  • Departmanın vizyona endeksli misyonunu oluşturmak ve sahaya yansıtmak.
  • Otel Güvenlik Departmanı Organizasyonunu standardize etmek ve sahaya yansıtmak.
  • Tüm hukuki planları hazırlamak ve sahaya yansıtmak.
  • Otel kriz güvenlik yönetimi programını hazırlamak ve sahaya yansıtmak.
  • Yangına karşı koyma planını hazırlamak ve sahaya yansıtmak.
  • Otel güvenlik eğitimi sistemini kurmak ve sahaya yansıtmak.
  • Güvenlik personel eğitim notlarını hazırlamak ve sahaya yansıtmak.
  • 24 saat tel,faks,mail, face ortamında haberleşme, bilgi paylaşımı.
  • Güvenlik Yönetimini, ücretsiz olarak Güvenli Oteller Platformuna üye yapmak.

HOTELS LOSS PREVENTION PROGRAM
(GÜVENLİ OTELLER PLATFORM üyeliği dahil)
AYLIK YILLIK BEDELİ
GİYDİRİLMİŞ ASGARİ ÜCRET + KDV

"...KONAKLAMA EN TEMEL İNSANLIK İHTİYACIDIR ve YALNIZCA GÜVENLİ ALANLARDA YAPILIR..."
© 2019 WORLD SAFE HOTELS CLUB. Tüm Hakları Saklıdır.
Turkey Safe Hotels Club is a member of World Safe Hotels Club
Web Tasarım